Pätky

Výkresy pre betonáž pätiek pod prístrešok

- pod prístrešok je potrebné urobiť betonové pätky do ktorých sa kotvíme navrtávaním

- nezabudnite premerať uhlopriečku

- hlbka minimálne 50cm